Over de BID Positivity Awards

De BID Positivity Awards maken onderdeel uit van de Big Improvement Day (BID). BID is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen voor de meest positieve dag van het jaar. Met deze awards geven we aandacht aan de kracht van positiviteit en improvement. We hopen met deze Awards anderen te inspireren om vaker te denken in mogelijkheden, in plaats van moeilijkheden. 

 

Onderstaande info heeft betrekking op de laatst georganiseerde editie. Binnenkort volgt hier meer info over de aankomende editie.

 

Meest Positieve Bekende Nederlander, Meest Positieve Onbekende Nederlander en Meest Positieve Bedrijf of Non-Profit Organisatie 
Voor deze 3 categorieën kon het publiek tot en met 11 december 2020 nominaties indienen. Hieruit zijn de genomineerden geselecteerd, waarop door het publiek gestemd kan gaan worden. Tussen 22 februari tot en met 31 maart kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen. In de categorieen "Meest Positieve Onbekende Nederlander" en "Meest Positieve Bedrijf of Non-Profit Organisatie" bepalen de publieksstemmen de winnaar in iedere provincie van Nederland. Uit deze provinciewinnaars kiest de vakjury vervolgens de landelijke winnaar. In de categorie Meest Positieve Bekende Nederlander kiest de vakjury de winnaar uit de top 5 met de meeste stemmen. Lees hier meer over de vakjury. 

Bekijk nu de eindstand van de categorieën Meest Positieve Bekende Nederlander, Meeste Positieve Onbekende Nederlander en Meeste Positieve Bedrijf of Non-Profit Organisatie. En bekijk ook deze video  Via het twitter-account @StanHuygens wordt ook verslag gedaan van de bekendmaking van de winnaars. Volg dit account nu dus alvast!

Meest Positieve Overheidsorganisatie
De jury voor de verkiezing van de meest positieve overheidsorganisatie van het jaar heeft besloten dat het dit jaar gaat om overheidsorganisaties die zich in het bijzonder hebben ingezet bij het bestrijden van Het Corona-virus en zich daarbij in heel positieve zin hebben onderscheiden. De jury legt de keuze voor de organisatie die zich dit jaar in meest positieve zin heeft onderscheiden, graag voor aan het publiek. Het gaat om de volgende vijf kandidaten: Het RIVM, (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het Erasmus universitair Medisch Centrum, de (gewone) ziekenhuizen, de samenwerkende Veiligheidsregio’s en de samenwerkende GGD-en. Stemmen op 1 van de 5 kandidaten voor deze publieksprijs kan van 14 april tot en met 12 mei 2021. De winnaars worden bekend gemaakt op 19 mei 2021 tijdens de Big Improvement Day. De BID is gratis te volgen via de livestream op www.bigimprovementday.orgBekijk hier het volledige programma

Phoenix Awards
Daarnaast worden er op 19 mei 2021 twee Phoenix Awards uitgereikt. De Phoenix Awards zijn voor een bedrijf of ondernemer die na een faillissement succesvol uit de as herrezen is. Met deze award wordt beoogd het taboe op failliet gaan in ons land te doorbreken. De winnaars van de Phoenix Awards worden volledig door de vakjury bepaald in 2 categorieën:

  1. Phoenix Award - Bekende Nederlander
  2. Phoenix Award - MKB Bedrijven

Er wordt daarnaast ook nog een publieksprijs uitgereikt aan de genomineerde die de meeste stemmen krijgt. Stemmen op 1 van de 4 kandidaten voor deze publieksprijs kan van 14 april tot en met 12 mei 2021. De winnaars worden bekend gemaakt op 19 mei 2021 tijdens de Big Improvement Day. De BID is gratis te volgen via de livestream op www.bigimprovementday.orgBekijk hier het volledige programma.

 

De BID Awards georganiseerd door Big Improvement Day in samenwerking met Vote Company. 
Vote Company faciliteert publieksverkiezingen en faciliteert met OnlineStemtool.nl
digitaal stemmen ten behoeve van besluitvorming, ledenraadpleging en peilingen

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details